Algemene Leden Vergadering 2019-2020

Op vrijdag 2 oktober 2020 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden over het seizoen 2019-2020. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds per mail verstuurd. Hieronder vind je de agenda van de avond.

Seizoen                       :           2019/2020
Aanvang                      :           20:30 uur


Agenda:

1. Opening

2. Notulen Algemene Leden Vergadering seizoen 2018/2019

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag van de penningmeester
4a. Afwikkeling verbouwing (financieel)

5. Benoeming van de kascommissie

6. Jaarverslag van de secretaris

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar
- Koos Burger
- Maarten Verstraeten

Het bestuur stelt tevens voor, ter uitbreiding van het bestuur, op te nemen als bestuurslid:
- Jasper Verdoold

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door inlevering van een schriftelijke opgave met de gewenste kandidaat, ondertekend door tenminste drie leden tot uiterlijk 30 september 2020, in te leveren bij het secretariaat, Postbus 5, 2820 AA STOLWIJK.

8. Overige zaken

9. Rondvraag

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input