Technische Commissie in andere vorm

Iedere vrijwilliger bij V.V. Stolwijk die ooit training heeft gegeven zal de volgende situatie herkennen. Je komt op de vereniging en voordat je alle spullen verzameld hebt stuiteren de enthousiaste kinderen al om je heen. Jij bent hún trainer.

We spreken veel ouders langs de lijn aan om trainer te worden. Misschien zijn zij zonder ervaring, maar zetten zich wel met plezier en een ongelofelijke drive wekelijks in. Ieder jaar zoeken wij bij V.V. Stolwijk nieuwe trainers voor de jeugdteams. Het kost ongelofelijk veel tijd om naast je baan en gezin een voetbalteam te coachen. Laat staan wat voor energie en tijd het kost om elke week een training te bedenken, of het vermogen te hebben iedereen positief te kunnen coachen en in het gareel te houden.

Om onze vrijwillige trainers te ondersteunen bij hun taken en te helpen waar nodig, zijn we een aantal jaar geleden bij onze vereniging gestart met voetbalschool de Complete Techniek. Daarnaast hebben we ongeveer 2 jaar geleden een Technische Commissie opgezet. Één van de doelen van de Technische Commissie was om onze jeugdspelers beter te maken zonder het voetbalplezier uit het oog te verliezen. Daarvoor zijn trainers heel erg belangrijk. Een goede coaching en begeleiding van trainers door de Complete Techniek en Technische Commissie zijn daarin essentieel.

Afgelopen jaar is een enthousiaste groep vrijwilligers aan de slag gegaan met het vormgeven van de commissie. De talloze avonden met gesprekken over voetbal hebben veel mensen geënthousiasmeerd om iets op voetbalgebied te betekenen voor de vereniging. Er is op veel terreinen progressie gemaakt en met elkaar hebben we vele ideeën besproken om te kijken hoe we dingen kunnen verbeteren.

Toch hebben we met elkaar besloten om niet met de TC in zijn huidige vorm door te gaan. Verschil van inzicht, te ‘groots’ voor een kleine vereniging, betrokkenen die geen half werk willen leveren, maar soms door tijdgebrek niet in staat zijn meer te doen etc. Soms kom je tot de conclusie dat iets niet haalbaar is. Alle bereikte successen en andere positieve punten nemen we als vereniging mee in een andere opzet.

De voormalig TC-leden blijven net als voorheen in een andere rol betrokken bij de vereniging. Zij blijven hun kennis en enthousiasme samen met alle andere betrokkenen onveranderd inzetten. Ook met het doel onze trainers te ondersteunen en onze (jeugd)leden zich met plezier te laten ontwikkelen.

Wil jij ook iets bijdragen? Neem dan contact op met de jeugdcommissie!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input