Algemene Leden Vergadering 2020-2021

Op vrijdag 8 oktober 2020 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden over het seizoen 2020-2021. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds per mail verstuurd. Hieronder vind je de agenda van de avond.

Seizoen : 2020/2021
Datum : 8 oktober 2021
Aanvang : 20:30 uur

Agenda:

1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering seizoen 2019/2020

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag van de penningmeester

5. Benoeming van de kascommissie

6. Jaarverslag van de secretaris

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar
- Jans Both
- Floor Berends

Het bestuur stelt tevens voor ter uitbreiding van het bestuur op te nemen als bestuurslid:
- Geen

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door inlevering van een schriftelijke opgave met de gewenste kandidaat, ondertekend door tenminste drie leden tot uiterlijk 30 september 2020, in te leveren bij het secretariaat, Postbus 5, 2820 AA STOLWIJK.

8. Overige zaken
- Jubileum jaar V.V. Stolwijk seizoen 2022/2023
- Realisatie nieuwe kleedkamer en verduurzaming van de vereniging.
- Beleidsplan 2023-2028

9. Rondvraag

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input