Oproep vanuit het bestuur!

Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden van V.V. Stolwijk

Met deze open brief vragen wij als bestuur van V.V. Stolwijk graag aandacht voor de openstaande vacatures binnen de club. Als vereniging kunnen wij niet zonder onze leden en vrijwilligers. In het kader van de continuïteit hebben we momenteel behoefte aan mensen die tijd kunnen en willen geven aan de club.

Zoals in oktober van vorig jaar al aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), stoppen onze 3 bestuursleden van het dagelijks bestuur per de ALV van 7 oktober 2022. Dit geldt voor Edo Burger (voorzitter), Stefan van Kuijeren (penningmeester) en voor Ronald Kraijenbrink (secretaris). Dat moment komt nu snel dichterbij.

De afgelopen negen maanden hebben wij als bestuur gezocht naar kandidaten voor genoemde bestuur vacatures. Diverse geschikte leden en ook anderen hebben wij daarvoor persoonlijk benaderd. Voor de openstaande vacatures hebben wij ondanks de persoonlijke benadering nog geen geschikte kandidaten kunnen vinden.

Voor meer informatie over de vacatures en de kandidaatstelling kan je contact met ons opnemen, dat kan met ons persoonlijk bij de club (ieder van het bestuur is er wekelijks te vinden), dan wel via de mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onderstaand vind je een korte omschrijving per functie.

VACATURE 1: VOORZITTER

De voorzitter van de vereniging heeft een leidende functie. Hij/zij is onder andere verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. In die zin is de rol van voorzitter te vergelijken met een manager van een bedrijf. De voorzitter is niet de eigenaar/directeur, maar dient te handelen volgens de regels van de vereniging die vastgelegd zijn in de statuten.

Samen met de overige bestuurders is de voorzitter beleidsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de voorzitter er op toe dient te zien dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd. Dit beleid zal in veel gevallen tot stand zijn gekomen door commissies en/of werkgroepen binnen de vereniging, op aansturing van het bestuur.

Voor meer informatie, klik hier: https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/6-de-voorzitter


VACATURE 2: PENNINGMEESTER

De penningmeester is, als lid van het bestuur, samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast is een penningmeester de persoon binnen de vereniging die zich bezighoudt met de financiën. Alles wat met geld te maken heeft, gaat langs de penningmeester. Aan hem/haar de taak erop na te zien dat de vereniging financieel gezond blijft en ervoor te zorgen dat alle doelstellingen van de vereniging financieel uitvoerbaar zijn.

Samen met de overige bestuurders is de penningmeester beleidsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de penningmeester er op toe dient te zien dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd.

De penningmeester wordt ondersteunt door administratiekantoor De Bruijn. Zij zorgen voor de administratieve afhandeling van inkomende en uitgaande facturen, doen de BTW- en loonaangifte(n) en stellen de jaarrekening op.

Voor meer informatie, klik hier: https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/8-de-penningmeester.

 

VACATURE 3: SECRETARIS

De secretaris heeft een leidende functie. Hij/zij is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. Ook ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen en is hij/zij vaak het aanspreekpunt binnen de vereniging. In die zin is de rol van de secretaris te vergelijken met een administrateur/boekhouder van een bedrijf.

Samen met de overige bestuurders is de secretaris beleidsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de secretaris erop toe dient te zien dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd.

Voor meer informatie, klik hier: https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/de-secretaris-nocnsf.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input